akad. slik. Brina Torkar

“In my work I am looking for the soul connection. This is the only form I look for and the only one that really connects me with the observer and gives me total satisfaction.”

Rojena sem bila 8. marca 1978 na Jesenicah. Zaključila Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, smer grafični oblikovalec in se leta 2002 vpisala na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje, smer slikarstvo pri profesorju Emeriku Bernardu. Leta 2005 sem tri mesece študirala na National College of Art and Design v Dublinu na Irskem. četrti letnik sem zaključila leta 2006 pri prof. Hermanu Gvardjančiču. Diplomirala sem septembra 2007, na temo Slika kot prostor izmenjave piktoralnih in sodobnih reprodukcijskih postopkov, pod mentorstvom doc. prof. Sergej Kapusa. Trenutno zaključujem magisterski študij na ALUO, smer slikarstvo na temo “Slika kot prostor interdisciplinarnega raziskovanja”.
Ves čas študija poučujem slikanje in risanje skupine in posameznike.

* Več o delu akad. slik. Brine Torkar na slikarkini FB strani.

BrinaTorkar
Razstavni katalog Brina Torkar : Jaz med zemljom in nebom
Katalog
brina!