Brina Torkar

Čuvarka izvornih kod in
Ustvarjalka centra Zavoda Nova Zora.

.Ustanoviteljica in vodja Slikarske šole Brina Torkar
direktorica Zavoda Nova Zora.

O meni:

Moje ime je Brina Torkar, sem estetsko zelo občutljiva, kreativna, vizionarska oseba. Moj dar je lucidna, subtilna, tankočutna, ustvarjalna, zvedava narava, močan kinestetični čut in sočutje s katerim na svoj edinstveni način prispevam človeštvu. Moja pot je pot sinteze in povezovanja. Postajam zdravilno drevo. 

Delujem kot vodja, učiteljica slikanja, astrologije, sem tudi mama, žena in ustanoviteljica slikarske šole in Zavoda Nova Zora. Po izobrazbi sem mag.um. ter akademska slikarka.

Moja strast so vse teme in smeri, ki odkrivajo človeško naravo, izboljšujejo medsebojne odnose, odnos do sebe in planeta. Naš portal Nova Zora zaobjema in zbira vse najbolj napredne programe, orodja, ki zvišujejo kvaliteto življenja za posameznika in družbo. Sem čuvarka izvornih kod.

Sem ustvarjalka centra Zavoda Nova Zora – Newdawnslovenia.com (spletna stran je v nastajanju)

Navdihujejo me lepote in bolečine našega obstoja.


DUHOVNA POT:

Od nekdaj so mi bile blizu mistika, sanje in me je privačilo vse tisto, kar se ne da razložiti z umom, ampak se občuti in deluje po neki univerzalni intelegenci. Na mojo “sanjsko” pot me je odpeljala ljubezen do živali, klic te višje modre sile, intuicija, da delam prav in ljubezen do umetnosti.

16 let se ukvarjam s psihološko astrologijo. 8 let sem posvetila raziskovanju zdravljenja s šamanskimi rastlinami, do katerih gojim veliko ljubezen. Pred 1,5 leti, sem zaključila osnovni program, ki temelji na nedualnosti, to je program Etika – pot do pravega sebe. Od marca 2023 pa nadaljujem izobraževanje nedualne duhovne poti, po Jasonu Schulmanu in sem študentka NKH – Nondual Kabalistic Healinga. S psihološko astrologijo se ukvarjam od 2008. Skupine astrologije poučujem od 2015. Slikarsko šolo pa vodim od 2009.

Na svojo osebno pot, sem se odzvala klicu svojega srca, ko sem imela 16 let. Zato zelo rada usmerjam, opogumljam otroke, mlade in odrasle, da stopijo na svojo neznano, srčno pot.


ZAKAJ TO POČNEM? (MOJE STRASTI):

Sem raziskovalka in senzibilna opazovalka človeške narave in življenja. Verjetno sem ena tistih srečnic, ki jim je bilo od malega jasno, kaj želi početi v svojem življenju. Druga sreča ki jo imam je tudi ta, da mi tega vedenja nikoli ne zmanjka. Moja ustvarjalna energija teče kot divja reka. Imam sposobnost, da svojim strastem, navdihom, vizijam sledim tako dolgo, dokler se ne prizemljijo.

Moj življenski namen je slediti klicu mojega srca in odkrivanj, ta pot vprašanj, ki pa ne nujno potrebujejo linearne odgovore?


Zanima me raznovrstnost, človeške narave, pot celjenja, pot spominjanja, “vedenja” Zanima me odkrivanje življenja, ki podpira tako mene kot druge in nas potiska v individualizacijo, spoznavanje naših neslutenih darov, za katere je po mojem mnenju še premalo prostorv, šol, itd, da bi se o njih lahko učili v šolah. Zanima me in z vsem svojim bitjem sledim in podpiram sovje in pri vseh ljudeh s katerimi delam, utelešanje multidimenzionalne edinstvenosti. Preko svojih spoznanj, študija in izkušenj odpiram prostor sebi in drugim.

Moj dar je, da začutim in čutim, prepoznam vrednost, odprem prostor. Močno začutim posameznika, se z njim povežem in preko tega kinstetičnega čuta, z največjo nežnostjo in ljubeznijo rišem izvorne osebne in kolektivne kode. In prav tako zelo jasno prepoznavam in čutim polje ter potrebe kolektiva.


KAJ SO IZVORNE KODE?:

Izvorne kode so tehnologija, ki nima razumske razlage, a njihov namen je aktivacija spečih talentov in zbujanje spečih delov nas.

Popolnoma moj avtorski je program “manifestacijsko slikanje”.

Kaj je “manifestacijsko slikanje”? Manifestacijsko slikanje je slikarski proces, kjer pomagam posamezniku, ne glede na to ali zna ali še ne zna slikati, izostriti njegovo vizijo in jo sestaviti v določeno kompozicijo in prenesti na slikarsko platno.

Posameznika vodim in mu pomagam vzpostaviti relacije do njegovih avtentičnih potreb in hotenj iz katerih spletemo novo smer, ki jo z vsemi čuti prečutimo in preko slikarskega procesa damo kot namero z zelo jasnimi detajli v vesolje. Proces za vsakega poteka različno. In v tem je čista magija.

Kako sem prišla do tega programa? Od kje mi tak dar? Velikokrat sem opazila, da so se mi naslikane slike uresničile v prihodnosti. Kar mi je prineslo veliko samozaupanja v ta program. Veliko je tudi pričanj pri ljudeh, ki so to naslikali.